الکترود چسبی رسید
1398/02/26 - 14:31
الکترود چسبی رسید
الکترود چسبی با کیفیت عالی رسید
معرفی کنگره بین المللی
1398/02/20 - 00:58
معرفی کنگره بین المللی
معرفی سومین کنگره بین الملی فیزیوتراپی
پیام دبیر علمی کنگره سی ام
1398/02/12 - 11:31
پیام دبیر علمی کنگره سی ام
پیام دبیر علمی کنگره سی ام
شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی
1397/11/24 - 14:33
شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی
اطلاعیه شماره ٤ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران اطلاعیه شماره ٤ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران (تعداد بازدید : 171)
الکترود چسبی
1397/11/24 - 16:11
الکترود چسبی
عرضه مجدد الکترود چسبی از اواسط اسفند ماه
فروش ویژه پایان سال
1397/11/23 - 13:44
فروش ویژه پایان سال
فروش ویژه پایان سال پکیجهای مصرفی فیزیوتراپی و پد فیزیوتراپی بزودی آغاز خواهد شد