تولید پکیج های مصرفی فیزیوتراپی

 لوازم مصرفی فیزیوتراپی  لوازم مصرفی فیزیوتراپی  لوازم مصرفی فیزیوتراپی  لوازم مصرفی فیزیوتراپی
 
در علم پزشکی رعایت اصول بهداشتی در تمامی مراحل درمان یکی از ضروریات میباشد.
به همین دلیل در تمامی مراحل درمان فیزیوتراپی نیز رعایت اصول بهداشتی و استفاده از لوازم شخصی پاکیزه لازم و ضروری میباشد .
پکیج های مصرفی فیزیوتراپی شامل پد یا الکترود ، ملحفه ،کیف بیمار ،حوله ، روبالشتی و استرپ میابشد
این پکیجها بسته به نو سفارش بسته بندی میشوند و قابلیت چاپ نام مرکز درمانی بر روی کیفها نیز وجود دارد.

 

تولید و فروش لوازم مصرفی فیزیوتراپی